Polski Bulgarian English Deutch

Rezerwacja

Przyjazd Wyjazd
Liczba gości w pokoju
Liczba pokoi
Dzieci
Jesteśmy z psem / kotem
Rezerwuję »

Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO Domki Letniskowe "MAJA-CORAL" w Rewalu.

Zadaniem ośrodka "MAJA-CORAL" W REWALU jest zapewnienie Państwu dobrego i przyjemnego wypoczynku.

UWAGA: Profil ośrodka:  Rodziny z Dziećmi. Zakaz głośnej muzyki po godzinie 22.00.
Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację i przyjęcie regulaminu ośrodka.
W przypadku złamania tej zasady przy rezerwacji oraz w czasie pobytu odmawiamy przyjęcia na ośrodek lub wypowiadamy dalszy wynajem domków bez zwrotu zadatku lub pozostałej kwoty za niewykorzystany pobyt. Powiadamiamy Policję. 

     Aby zrealizować powyższy postulat informujemy, iż przyjęcie Wczasowicza do naszego ośrodka uprawnia Go do nieskrępowanego korzystania z przydzielonego domku apartamentowego, jak i wszystkich innych urządzeń znajdujących się na terenie ośrodka,  a przewidzianych dla zapewnienia wygody naszych Gości. 
    Jednocześnie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się i przestrzeganie następujących zasad porządkowych, BHP i P-POŻ albowiem usprawni to naszą pracę, a Państwu zagwarantuje komfort wypoczynku.
 1. W dniu przyjazdu Wczasowicze zobowiązani są przedłożyć dowód osobisty w celu dopełnienia formalności oraz uiścić pozostałe należności związane z wynajęciem domku.
 2. W dniu przyjazdu pobierana jest KAUCJA ZWROTNA W KWOCIE 200 ZŁ.
 3. Przekazanie i zdanie domku apartamentowego następuje w obecności personelu Ośrodka.
 4. W myśl prawa handlowego ZADATEK nie podlega zwrotowi. Wpłata zadatku oznacza akceptację regulaminu.
 5. Rezerwacja jest przyjęta po wpłaceniu ZADATKU w wysokości 30% całej należnej kwoty ZA POBYT - zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty ZADATKU w terminie 3 dni roboczychod dnia rezerwacji, rezerwację tę poczytuje się za nieaktualną. W przypadku zaniechania zapłaty przez Klienta reszty opłaty za pobyt, ponad kwotę ZADATKU w dniu przybycia na miejsce, rezerwację poczytuje się za nieaktualną.
 7. W sytuacji tej kwota uiszczona tytułem POWYŻSZEJ opłaty za pobyt nie podlega zwrotowi na rzecz Klienta.
 8. W przypadku opóźnienia planowanego przyjazdu i nie poinformowaniu o tym fakcie kierownika ośrodka wpłacony ZADATEK ulega przepadkowi i Wczasowicz traci uprawnienia wynikające z rezerwacji.
 9. Każdy dzień pobytu rozpoczyna się od godz. 15.00, turnus kończymy o godz. 10.00
 10. Nasi Goście zobowiązani są do dbania o należyty stan techniczny i sanitarny zajmowanego przez siebie domku i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku. Wstęp na teren ośrodka mają wyłącznie osoby zameldowane i zgłoszone kierownictwu ośr
 11. W dniu wymeldowania wczasowicze zobowiązani są do oddania domku w takim stanie jakim go przyjęli w dniu przyjazdu. W przypadku gdy domek nie zostanie oddany w takim stanie w jakim został przyjęty zostanie pobrana opłata z kaucji w kwocie 50 zł za sprzątanie domku.
 12. Zakaz noclegu na terenie ośrodka przez osoby nie zgłoszone i niezameldowane. Właściciel nie wyraża zgody na przyjmowanie gości. 
 13. Nasi goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń technicznych ośrodka powstałe z ich winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu domku po wcześniejsej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 14. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn niezależnych od wynajemcy, pobrana należność nie podlega zwrotowi.
 15. Na czas nieobecności w przydzielonym domku prosimy domek zamykać na klucz, a wszelkie urządzenia elektryczne z wyjątkiem lodówki pozostawić wyłączone. 
 16. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz używania własnych sprzętów elektrycznych tj.kuchenek elektrycznych, a także grzejników elektrycznych i gazowych.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w domkach świec oraz niebezpiecznych urządzeń mogących zaprószyć ogień.
 18. W trosce o Państwa komfort i przyszłych naszych gości w domkach obowiązuje zakaz palenia papierosów a także smażenia ryb.
 19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 20. Goście naszego ośrodka wczasowego NIEZWŁOCZNIE po zakwaterowaniu są obowiązani do uiszczenia kaucji kierownikowi ośrodka w wysokości 200 złotych ZA DOMEK na poczet pokrycia ewentualnych szkód w mieniu ośrodka wyrządzonych przez Wczasowiczów. W przypadku braku zaistnienia szkód kaucja podlega zwrotowi w pełnej wysokości na rzecz Wczasowicza przy wymeldowaniu. W przypadku wyrządzenia ewentualnych szkód KAUCJA podlega odpowiedniemu zmniejszeniu O WARTOŚĆ OSZACOWANYCH PRZEZ PERSONEL OŚRODKA SZKÓD.
 21. O wszelkich usterkach i szkodach, a także awariach UJAWNIONYCH w trakcie użytkowania domku należy niezwłocznie powiadomić personel ośrodka.
 22. Osoby naruszające zasady regulaminu ośrodka zobowiązane będą do jego opuszczenia bez zwrotów kosztów pobytu oraz pobranej kaucji.
 23. Zasady korzystania z parkingu samochodowego (nie strzeżonego), ustala kierownik ośrodka. Każdy domek ma zagwarantowane jedno miejsce parkingowe.
 24. Plac zabaw dla dzieci jest przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych, Rodziców.
 25. W godzinach od 22.00 do 7.00 obowiązuje cisza nocna.
 26. Obiekt monitorowany całodobowo.

     DZIĘKUJEMY I  ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO WYPOCZYNKU !!!